headerphoto
Produkter PDF Skriv ut E-post

FrostGuard – den mest fleksible frostbeskyttelsesmetoden som finnes.

I utgangspunktet var FrostGuard utviklet for drueproduksjon og frukthager, men den er så fleksibel og enkel i bruk av flere og flere produsenter går til anskaffelse av den for å frostbeskytte større arealer også. Fordi den gir høy effekt samtidig som den er enkel å plassere, kan FrostGuard beskytte mot nattefrost nesten i alle tilfeller for både frukt og grønnsaker.

Frostbuster – den mest økonomiske løsningen for frostbeskyttelse.

Frostbuster er ideell i kampen mot nattefrost på arealer fra 30 til 80 dekar. Din investering i en Frostbuster vil forrente seg raskt fra 30-40 dekar for nesten alle typer produksjoner, og for noen har den forrentet seg allerede på 10 dekar.

Vindmaskiner – den mest komfortable formen for frostbeskyttelsen.

Vindmaskiner er ideelle for større arealer, eller for dyrkere som ønsker maksimal comfort. Bestkyttelse med vindmaskiner er likevel begrenset til en temperatur på 3 kuldegrader og vil bare fungere godt dersom det er et godt inversjonslag. Hvis du opplever lavere temperaturer jevnlig anbefaler vi på det sterkeste å bruke Frostbuster eller FrostGuard.

Frostalarm

Frostalarmen er et essensielt element i arbeidet med frostbeskyttelse. Det er avgjørende at du starter opp systemet i tide. Frostalarmen vil fortelle deg tidspunktet.